Kinderdiëtetiek – Kind Expertise Centrum Velp – Velp

Kinderdiëtetiek

Kinderdiëtetiek

Wij zijn Merle van der Veen – Leenders en Lisa van Willigen van kinderdiëtistenpraktijk LEEF.

Lekker Eten En Fit staat voor lekker en gezond eten, zelfvertrouwen hebben, ontwikkeling en fit zijn. Wij richten ons speciaal op kinderen en gezin.
Er wordt gewerkt met kindvriendelijke methodes, op een interactieve en enthousiaste manier.

Samen met het kind en de ouder/verzorger stellen we samen haalbare doelen op om de voeding en de leefstijl van het kind te verbeteren.

We behandelen en begeleiden kinderen van 0-18 jaar oud met allerlei hulpvragen gericht op voeding zoals:

Contactgegevens:

www.lekkeretenenfit.nl

06-83233342

info@lekkeretenenfit.nl