Kind Expertise Centrum Velp – Kind Expertise Centrum Velp – Velp

Kind Expertise Centrum Velp

Kind Expertise Centrum Velp

Kind Expertise Centrum Velp

Laagdrempelig en efficiënt behandeling op maat , dichtbij huis.

Ouders en kind staan centraal bij deze behandeling en er kan eenvoudig overleg plaatsvinden tussen de verschillende behandelaars in het centrum maar ook met artsen, scholen, peuterspeelzalen en sportclubs. Er is sprake van één aanspreekpunt die de zorg coördineert en deze kan in overleg met ouders en arts bekijken of er meerdere disciplines bij betrokken worden.

Het KEC Velp wil ouders en kind advies en zorg bieden op het gebied van bewegen, motorisch leren, voeding, spraak- en taalontwikkeling, opvoeding sport onderwijs en communicatie.

Problemen van kinderen bestaan regelmatig uit meerdere aspecten waardoor samenwerking tussen professionals, die dit al langere tijd gewend zijn, nu op één plek dichtbij huis gegeven kan worden. Dit werkt efficiënt en prettig voor alle betrokkenen.

contact: info@kecvelp.nl