Kinderergotherapie – Kind Expertise Centrum Velp – Velp

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie

Bij ergotherapie staat het mogelijk maken van het dagelijks handelen centraal. Kinderergotherapie Arnhem – Velp onderzoekt, behandelt en adviseert kinderen en hun omgeving bij wie de sensorische integratie, fijne motoriek, schrijven, ADL, plannen of de lichaamshouding aandacht vragen. Ook is veel ervaring en kennis van (complexe) aanpassingen aanwezig. Kinderergotherapie Arnhem -Velp is bekend met een brede doelgroep waarbij zowel het schoolgaande kind als kinderen met een (meervoudige) beperking belangrijke aandachtsgebieden zijn. Hierbij zorgt onze samenwerking voor een versterkend effect.

Contact:  telefonisch 06-54607301  of  info@kinderergotherapie-velp.nl 

Website: www.kinderergotherapie-arnhem.nl