Logopedie – Kind Expertise Centrum Velp – Velp

Logopedie

Logopedie

Logopedisch Centrum Renes

Bij Logopedisch Centrum Renes worden (jonge) kinderen behandeld met spraak- en taalontwikkelingsproblemen. Ook de logopedische behandeling van kinderen met dyslexie, syndroom Down,  schisis (gehemeltespleet), AD(H)D of ASS (autisme spectrum stoornis) behoren tot onze specialisaties.

Contact: 06 401 68 125  of  info@lc-renes.nl

Website: www.lc-renes.nl